Navigace

Obsah

INFORMACE  O  ODPADOVÉM  HOSPODÁŘSTVÍ  OBCE  BOLEBOŘ  ZA  ROK  2021 

Dle § 60 odst. 4 zák. o odpadech má obec povinnost nejméně jednou ročně informovat o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního odpadu.

Způsob nakládání s odpadem:

Odpad, který nemůžeme třídit ani nepatří na mobilní sběr v obci, vynášíme do nádoby na komunální odpad. Nádobu na komunální odpad by měl vlastnit každý občan a má ji tedy umístěnou u místa svého bydliště.

Tříděný odpad umístíme do příslušných kontejnerů.

 

PLAST

➢ Umístění: v obci Boleboř u Kulturáčku, u staré hospody, u rekreačního střediska, u bytovek, v obci Svahová u hlavní silnice a u hotelu Svahová, v obci Orasín na návsi u autobusové zastávky.

➢ Co?: plastové nádoby, PET láhve, plechovky, polystyren, plastové krabičky..

➢ Pokud to jde vždy sešlápnout= více místa v kontejneru

 

PAPÍR

➢ Úmístění: v obci Boleboř u Kulturáčku, u staré hospody, u rekreačního střediska, u bytovek, v obci Svahová u hlavní silnice a u hotelu Svahová, v obci Orasín na návsi u autobusové zastávky.

➢ Co?: papírové krabice, časopisy, noviny, papírové obaly, kancelářský papír..

➢ Vždy rozložené= více místa v kontejneru

 

SKLO

➢ Úmístění: v obci Boleboř u Kulturáčku, u staré hospody, u rekreačního střediska, u bytovek, v obci Svahová u hlavní silnice a u hotelu Svahová, v obci Orasín na návsi u autobusové zastávky.➢

Co?: láhve od nápojů, skleněné nádoby, kusy skla

 

OLEJE  

➢ Úmístění: v obci Boleboř u staré hospody,

 ➢ Co?: jedlé tuky a oleje z kuchyně

➢ Vždy v uzavřené PET lahvi

 

KOVY  (zvony na 1100l)

Umístění:  v obci Boleboř u rekreačního střediska, u Kulturáčku, sběrný dvůr v obci Boleboř, v obci Svahová u hlavní silnice a v obci Orasín na návsi u autobusové zastávky

Co? plechovky, obaly s vnitřní stranou pokovenou…

 

BIOODPAD:

Umístění: v obci Boleboř u dětského hřiště, u kapličky za Obecním úřadem, u rekreačního střediska,

Co? tráva, seno, obaly od ovoce popřípadě zeleniny

 

Šetrnost k přírodě

Přestože v ČR máme funkční odpadové hospodářství a jsme jednou z předních evropských zemí, která nejvíce odpad třídí, je v zájmu každého z nás pomoct zastavit tento dlouhotrvající celosvětový problém s odpadem. V dnešním světě je všeho přebytek, kde každý spotřebovává spoustu věcí, ať už se jedná o oblečení, spotřebiče či potraviny. Začít můžeme každý sám u sebe, a to tím, že přestaneme používat nejen jednorázové plasty, ale plasty obecně, budeme uvážliví, zamyslíme se při koupi nové spotřební věci, opravdu věc potřebujeme nezbytně...?, musíme ji koupit…?, není to něco navíc…?, odpovědně budeme nakupovat potraviny, tímto můžeme velmi efektivně předejít zbytečné spotřebě a plýtvání. Chtěla bych také Všem připomenout environmentální přístup při nákupu potravin! V dnešní době je už možnost nakoupit většinou jakékoliv potraviny či drogérii s minimálním obalovým odpadem. Například při nákupů zeleniny či ovoce použít látkové, znovu použitelné tašky. Můžete tak s jedním pytlíkem či taškou dojít několikrát nakoupit. Spousta drogerii zavedla znovu použitelné obaly na drogerii. V praxi to vypadá tak, že si koupíte čisticí prostředek v plastovém obalu. Když ho doma vypotřebujete, vezmete láhev a dojdete si ji znovu do drogerie naplnit. Jednoduché a přitom šetrné k přírodě . V praxi jsem se s tím setkala ve vybraných DM drogeriích. Ještě jedná z mnoha věcí, kterou můžete být šetrní k přírodě. Poslat oblečení dál. Nenosíte některé kousky ze šatníků? Tak je předejte někomu jinému, kdo je využije. Zase i Vy si můžete na tomhle principu „Nenosíš, pošli dál“ pořídit oblečení. K tomuto dnes slouží kontejnery na použité oblečení i obuv. Nejsou to složité věci, ale jak pomůžou k ochraně přírody. Tímto přístupem každého jednotlivého spotřebitele může klesnout výroba a tím i odpadová stopa, kterou za sebou necháváme. Je těžké se obejít bez věcí, na které jsme zvyklí a jsou součástí našich denních návyků. Pokud však budeme věřit, budeme důslední a hlavně budeme chtít něco změnit, může to jít a naši planetu předáme budoucím generacím zdravější.

 

Nakládání s odpady

Obsah černých popelnic putuje na spalovnu nebo skládku, zatímco odpad z barevných kontejnerů je potřeba roztřídit na speciální lince, aby s ním bylo možné nakládat jako s druhotnou surovinou. Bioodpad bez příměsí pak končí na kompostárně, kde se z něj vyrábí tolik důležitý kompost.

 

Kolik za kolik

V minulém roce obec vyprodukovala:

99,036183t směsného komunálního odpadu,

14,730039t papírového odpadu a lepenky,

13,142717t plastového odpadu,

0,355t kovového odpadu

8,682411t odpadu ze skla,

0,04324t odpadu z jedlých olejů a tuků

Při mobilním sběru bylo odevzdáno  5,84t směsné stavební a demoliční odpady,  26,56t objemného odpadu a 0,86t dřeva. Dále bylo odevzdáno  2,52t pneumatik.

Náklady na likvidaci a vývoz tříděného odpadu loni dosáhly částky 143 574,46 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidaci komunálního odpadu vyšly na 373 956,88 Kč.

Náklady spojené s vývozem a likvidací velkoobjemového odpadu vyšly na 41 745,- Kč.

Na poplatku za komunální odpad obec vybrala 251 796,- Kč a na odměnách za tříděný odpad obec obdržela částku ve výši 106 497,22 Kč

 

 

 

 

 

V Boleboři            22.8.2022

 

Zpracoval : Markéta Dlouhá

                                                                                             

 Ing. Martin Valeš v.r.

      starosta obce               

 

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

POŠTA PARTNER

Pošta partner

KONTAKTNÍ CENTRUM ZÁPADNÍ KRUŠNOHOŘÍ

Kontaktní centrum Západní Krušnohoří

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

DSO Chomutovsko

MAS Sdružení Západní Krušnohoří

Hlášení závad

Komunitní plán - sociální pomoc