Menu
Obec Boleboř
BolebořOrasín, Svahová, Lesná

Czech point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

 Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa. 
 
V současnosti na našem úřadě poskytujeme tyto služby:

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Katastr nemovitostí
 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Rejstřík trestů
 • Bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o  veřejných zakázkách
 • Přístup do MA ISOH - Modul Autovraky Informační Systém Odpadového   Hospodářství
Výpisy poskytujeme v budově OÚ v Boleboři v úředních dnech:
pondělí a středa od 9:00 do 10:00 a 15:00 do 17:00.
V ostatních dnech po telefonické dohodě.
 

Výpis z katastru nemovitostí

cena za 1. stranu výpisu je 100,00 Kč za každou další 50,00 Kč
 
 • o výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
 

Výpis z obchodního rejstříku

cena za 1. stranu výpisu je 100,00 Kč za každou další 50,00 Kč
 
 • o výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno.
 

Výpis z živnostenského rejstříku

cena za 1. stranu výpisu je 100,00 Kč za každou další 50,00 Kč
 
 • v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.
  

Výpis z rejstříku trestů

cena za výpis je 50,00 Kč
 
 • podle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
 

Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů

cena za výpis je 100,00 Kč
 
 • podle novely zákona č. 361/2000 Sb.  (zákon o silničním provozu) lze žádat o výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze také vydat zmocněnci osoby, s platnými dokumenty pro zmocnění na základě plné moci. Výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice.
 

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o  veřejných zakázkách

cena za 1. stranu výpisu je 100,00 Kč za každou další 50,00 Kč
 
 • v tomto případě může o výpis požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.
 

Výpis z MA ISOH - Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství

cena za 1. stranu výpisu je 100,00 Kč za každou další 50,00 Kč
 
 • osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Výpis lze také vydat zmocněnci osoby, s platnými dokumenty pro zmocnění na základě plné moci. Výpis se může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. I v tomto případě je vydání první strany výpisu zpoplatněno.
*

Mohlo by Vás zajímat