Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Opravné prostředky - § 5, odst. 1, písm. c) z.č. 106/1999 Sb.:

 

 

 

 

 

 

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

 

 

 

 

 

 

 

·         opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu,

 

 

 

který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení

 

 

 

tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné

 

 

 

rozhodnutí vydáno

 

 

 

·         proti opatření, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze

 

 

 

podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná.

 

 

 

zastupitelstvo obce, starosta nebo tajemník (jeli tato funkce zřízena)

 

 

 

 

 

 

 

Opravné prostředky proti rozhodnutí obce

 

 

 

 

 

 

 

·         opravné prostředky proti rozhodnutí obce v přenesené působnosti učiněné

 

 

 

ve správním řízení, se podávají prostřednictvím obecního úřadu, a to ve lhůtě

 

 

 

uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož

 

 

 

základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno

 

 

 

·         proti opatření zastupitelstvo obce v samostatné i přenesené

 

 

 

působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení

 

 

 

výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Ústeckého kraje

 

 

 

·         proti ostatním úkonům obce opravné prostředky nejsou